RORO STRETCH PACK

Pakowaczki do poziomego pakowania w folię stretch

ZALETY

ZALETY

RORO w akcji

RORO w akcji

SIMPLEX

DUPLEX